Otvaranje domova u doba krize

U saradnji sa našom zajednicom nudimo smeštaj u hitnim slučajevima, od prirodnih katastrofa do bolesti COVID-19.

Mnogo ljudi (njih 75,000) pronašlo je smeštaj u kriznim vremenima od 2012.

Širom sveta, domaćini na Airbnb-u nude podršku kada je najpotrebnija. Upoznajte ljude koji to omogućavaju.

Pomažemo drugim neprofitnim organizacijama da daju trajni doprinos.

Upoznajte nekoliko partnera koji su doprineli da se oblikuje Airbnb.org.

Međunarodni medicinski korpus

IMC pruža hitne medicinske i srodne usluge osobama pogođenim katastrofama širom sveta i pruža ljudima obuku potrebnu za prelazak sa korišćenja humanitarne pomoći na samostalno obezbeđivanje sredstava za život.

Međunarodni spasilački komitet

IRC reaguje na najgore humanitarne krize na svetu i pomaže ljudima čiji su životi i sredstva za život uništeni sukobima i katastrofama da prežive, oporave se i steknu kontrolu nad svojom budućnošću.

HIAS

HIAS je globalna jevrejska neprofitna organizacija koja pruža zaštitu i pomoć izbeglicama, tražiocima azila i drugom prinudno raseljenom stanovništvu širom sveta.

Build Change

Build Change je organizacija za sprečavanje i oporavak od katastrofa koja zajedno sa lokalnim zajednicama osmišljava dugoročna rešenja kad je u pitanju smeštaj.

Community Organized Relief Effort

CORE predvodi radove na pripremama, reagovanju i oporavku posle katastrofa u zajednicama pogođenim ili ugroženim krizom.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

Međunarodna federacija Crvenog krsta (IFRC) je najveća humanitarna mreža na svetu, koju čine 192 nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca koja rade na spašavanju života i unapređenju dostojanstva širom sveta.
Logotip Airbnb.org
Logotip Mercy Corps-a

Zajedno možemo da obnovimo.

U avgustu 2018. niz zemljotresa potresao je indonezijsko ostrvo Lombok. Humanitarni radnici iz Mercy Corps-a raspoređeni da rade na sanaciji u toj oblasti pronašli su zajednicu i udoban smeštaj.