Otvaranje domova u doba krize

U saradnji sa našom zajednicom nudimo smeštaj u hitnim slučajevima, od prirodnih katastrofa do sukoba velikih razmera.

Od 2012. godine, preko 250.000 ljudi našlo je smeštaj u doba krize

Širom sveta, domaćini na Airbnb-u nude podršku kada je najpotrebnija. Upoznajte ljude koji to omogućavaju.

Zahvaljujući našoj globalnoj zajednici domaćina, donatorima i partnerskim organizacijama, Airbnb.org je uspeo da poveže više od 140.000 ljudi sa privremenim smeštajem.

Kako su se Karmen i njena zajednica okupili nakon uragana Marija.

Pružamo zajednicama način da se ujedine kada dođe do katastrofa. Putem programa Airbnb.org ljudi mogu da ponude svoj dom besplatno susedima koji moraju da se evakuišu.

Airbnb.org je pomogao da više od 135.000 ljudi koji beže od rata nađe smeštaj.

Mogu proći godine dok se zajednica u potpunosti ne oporavi od velike katastrofe. Airbnb.org doprinosi finansiranju boravaka humanitarnih radnika koji obavljaju veoma važan posao na obnovi zajednica.

Stvaranje sveta zasnovanog na pripadanju

Airbnb.org posmatra svet kao mesto gde svako može da nađe smeštaj u kojem je dobrodošao u vreme krize. Da bi ova vizija postala stvarnost za sve, Airbnb.org je sačinio skup obaveza koje se odnose na raznolikost, pravičnost, uključivanje i olakšan pristup.

Pomažemo drugim neprofitnim organizacijama da daju trajni doprinos.

Upoznajte nekoliko partnera koji su doprineli da se oblikuje Airbnb.org.
IRC reaguje na najgore humanitarne krize na svetu i pomaže ljudima čiji su životi i sredstva za život uništeni sukobima i katastrofama da prežive, oporave se i steknu kontrolu nad svojom budućnošću.
Build Change je organizacija za sprečavanje i oporavak od katastrofa koja zajedno sa lokalnim zajednicama osmišljava dugoročna rešenja kad je u pitanju smeštaj.
HIAS je globalna jevrejska neprofitna organizacija koja pruža zaštitu i pomoć izbeglicama, tražiocima azila i drugom prinudno raseljenom stanovništvu širom sveta.
Community Sponsorship Hub omogućava zajednicama širom Sjedinjenih Američkih Država da primaju izbeglice i druge raseljene osobe.