Budite domaćin u doba krize.

Srdačna dobrodošlica za izbeglice

Trenutno su gostima-izbeglicama iz Avganistana potrebni kraći boravci. Možete da pomognete čak i ako nikada ranije niste ugošćavali.

U februaru 2022. Airbnb.org je ostvario svoj cilj da obezbedi smeštaj za 20.000 gostiju-izbeglica iz Avganistana. Te smeštaje je za Airbnb.org finansirao Airbnb zajedno sa drugim donatorima. Uz vašu podršku možemo da učinimo još više. Doprinesite smeštanju sledećih 20.000 izbeglica tako što ćete se pridružiti hiljadama domaćina sa Airbnb.org-a i ponuditi kraće boravke besplatno ili sa popustom ili tako što ćete donirati za smeštaj ljudi u doba krize.

Ponudite smeštaj

Možete da doprinesete ugošćavanju još većeg broja ljudi time što ćete im ponuditi kraći boravak besplatno ili sa popustom.

Kako funkcioniše ugošćavanje

  • Obezbedićete udoban krevet, osnovne sadržaje i što više uzastopnih noćenja.
  • Airbnb.org sarađuje sa agencijama za preseljenje koje proveravaju da li gosti-izbeglice ispunjavaju uslove za smeštaj u okviru ovog programa i pomažu im pre, za vreme i nakon boravka.
  • Airbnb domaćinima pruža AirCover: osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, zaštitu od štete u iznosu do 1.000.000 USD i druge pogodnosti.

Istražite svet ugošćavanja

Saznajte više o ugošćavanju gostiju-izbeglica u Centru sa materijalima.

Nađite smeštaj

Da biste našli smeštaj putem Airbnb.org-a, prvo se povežite sa jednom od naših agencija za preseljenje ili neprofitnih organizacija sa kojima sarađujemo.

Kad se povežete sa agencijom za preseljenje ili partnerskom neprofitnom organizacijom, ona će rezervisati smeštaj i organizovati plaćanje u vaše ime kao gosta-izbeglice.

Šta rade agencije za preseljenje

Naši partneri su agencije za preseljenje i druge neprofitne organizacije koje dočekuju avganistanske izbeglice. Te organizacije pomažu ljudima koji su tek stigli da pronađu smeštaj, obezbeđuju im zdravstvenu zaštitu, pružaju podršku pri zapošljavanju i još mnogo toga.

Šta radi Airbnb.org

Airbnb.org pruža bespovratna sredstva i tehnologiju svojim partnerskim neprofitnim organizacijama da bi se njihovim klijentima našao bezbedan privremeni smeštaj.

Naši partneri

  • HIAS
  • CWS
  • Međunarodni spasilački komitet

Donirajte

Svaki donirani dolar doprinosi da se zadovolje ključne potrebe za smeštajima za hitne slučajeve.

Kako funkcionišu donacije

  • Celokupna donacija će se koristiti za povezivanje ljudi sa privremenim smeštajima.
  • Airbnb.org ne naplaćuje naknade za obradu, tako da svaki dolar koji donirate pomaže ljudima da pronađu smeštaj.
  • Donacije podležu poreskim olakšicama u meri dozvoljenoj lokalnim poreskim propisima.

Kako Airbnb doprinosi

Podrška domaćinima

Airbnb domaćinima pruža AirCover: osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, zaštitu od štete u iznosu do 1.000.000 USD i druge pogodnosti.

Finansiranje boravaka

Airbnb i njegovi osnivači daju svoj doprinos za prvih 20.000 boravaka za goste koji su izbegli iz Avganistana.

Odricanje od naknada

Airbnb se odriče naknada za domaćine i goste za sve boravke izbeglica preko Airbnb.org-a.